Różnice pomiędzy aparatami słuchowymi

Aparaty słuchowe są zróżnicowanie pod względem stylistycznym oraz stopnia zaawansowania technologicznego. Dobór odpowiedniego rozwiązania zależny jest od rodzaju i stopnia niedosłuchu, a także indywidualnych oczekiwań pacjenta.

Rodzaje aparatów słuchowych

Oferujemy cyfrowe aparaty słuchowe dokanałowe, wewnątrzuszne i zauszne. Model aparatu, podobnie jak technologia, musi być odpowiednio dopasowany do rodzaju i – przede wszystkim – stopnia niedosłuchu.

Zaawansowanie technologiczne

Technologia jest jednym z najważniejszych elementów w nowoczesnych aparatach słuchowych. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu urządzenia pacjent w porozumieniu z wykwalifikowanym protetykiem słuchu może wybrać programy, które będą dla niego najbardziej satysfakcjonujące w życiu codziennym. Funkcjami najistotniejszymi w każdym przypadku są kierunkowość oraz redukcja szumów i dźwięków sprzężonych. Bardzo wygodne w użytkowaniu są aparaty, których działanie jest automatyczne, a więc z systemami adaptacyjnymi (np. Neo, Pronto, Avanti, Prio, Brite, Icos, Verite, Veras). Pozostałe funkcje zależne są w dużym stopniu od trybu życia i charakterystyki środowiska dźwiękowego, w którym pacjent przebywa. Jeżeli często rozmawiasz przez telefon, dużym ułatwieniem dla Ciebie będzie łączność bezprzewodowa, jeśli natomiast ważne jest dla Ciebie słuchanie muzyki, zapytaj swojego audioprotetyka o programy „Muzyka na żywo” oraz „Kino”.