Poradnia Medi Pro Aparaty Słuchowe ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu kupując u nas aparaty słuchowe, macie Państwo pewność, że zostaną one częściowo zrefundowane przez NFZ. Wydajemy konieczne zaświadczenia, kierujemy do specjalistów zatwierdzających skierowanie na aparat słuchowy oraz informujemy, do której placówki NFZ i w jaki sposób je dostarczyć.

Przypominamy, że możliwość otrzymania dofinansowania z NFZ obejmuje wszystkie osoby ubezpieczone, odprowadzające składki zdrowotne, u których stopień niedosłuchu przekroczył 30 dB (w przypadku osób do 26. roku życia) lub 40 dB (w przypadku osób po 26. roku życia). Korzystając z refundacji, można obniżyć cenę wybranego aparatu słuchowego o około 700–2000 zł. Kwota przyznanego dofinansowania zależna jest od wieku pacjenta.

Dodatkowo osoby posiadające grupę inwalidzką bądź orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie aparatu słuchowego z PFRON, którego kwota zależna jest od dochodu przypadającego miesięcznie na jednego członka gospodarstwa domowego beneficjenta. W tym przypadku również wydajemy odpowiednie zaświadczenia i pomagamy przejść całą procedurę.