Czy potrzebuję aparatu słuchowego?

Statystyki pokazują, że tylko 5% osób, które mogłyby odnieść znaczne korzyści z protezowania słuchu, stosują aparaty słuchowe. Tymczasem niedosłuch dotyczy ok. 300 mln ludzi na świecie, często jednak nie daje charakterystycznych objawów lub jest banalizowany – niestety, ze szkodą dla zdrowia. Nowoczesne aparaty słuchowe przynoszą swoim użytkownikom bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim – znacznie ułatwiają nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych, a dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak łączność bezprzewodowa, istotnie wpływają na jakość codziennego funkcjonowania. Aparaty słuchowe nowej generacji są bardzo dyskretne, w zasadzie niewidoczne. Dzięki niewielkim rozmiarom i nowoczesnej technologii nie sprawiają problemów swoim użytkownikom.

Zanik zdolności słuchu

Prawidłowo funkcjonujący słuch zapewnia dużą rozdzielczość czasową, selektywność i zdolność słyszenia przestrzennego, dzięki czemu możemy skupić się na rozmowie nawet w miejscu, gdzie natężenie hałasu jest duże, np. w restauracji czy na ulicy, gdyż bez większych problemów rozpoznajemy źródło dźwięku. Kiedy rozmowa staje się męcząca, wymaga coraz większej koncentracji uwagi czy patrzenia na usta rozmówcy, to znak, że zdolności te zanikają, czego przyczyną jest rozwijający się niedosłuch. Rozpoczęcie protezowania słuchu na tym etapie przynosi znaczące korzyści, gdyż mały niedosłuch łatwo jest rehabilitować, nie dopuszczając tym samym do rozwoju głębokich ubytków, wymagających zastosowania nowocześniejszej, ale również droższej technologii.

Pierwsze symptomy rozwijającego się niedosłuchu

Zgłoś się do poradni audioprotetycznej, jeśli zauważasz u siebie:

  • gorsze słyszenie wysokich dźwięków, np. głosów dziecięcych, kobiecych czy śpiewu ptaków;
  • problemy w rozumieniu mowy innych osób – często prosisz o powtórzenie;
  • konieczność mocnego skupiania się na rozmówcy, aby zrozumieć, co do Ciebie mówi;
  • problem ze zrozumieniem innych przez telefon;
  • kłopot ze zrozumieniem rozmówcy w hałaśliwym miejscu;
  • problem w rozumieniu mowy z większej odległości, np. w kościele lub teatrze;
  • głośniejsze nastawianie telewizora, radia czy telefonu.